மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவுக்காகப் பிரார்த்தனையாவது செய்வோமா?

பலஸ்தீன் மிகப் பாரிய கொதிப்பு நிலையை அடைந்துள்ளது. ஒரு மாதகாலமாக மிகப் பாரியதொரு போராட்டம் அங்கு நிகழ்ந்து வருகிறது. கடந்த ஒரு கிழமையாக பலஸ்தீன்…

மக்கா ஒரு பாதுகாப்பான நகரம். ஆனால்…

மக்கா ஒரு பாதுகாப்பான பிரதேசம் என்பது அல்குர்ஆன் விளக்கும் ஒரு உண்மை. இப்றாஹீம் (அலை) அவர்களே முதலில் அதனைப் பாதுகாப்பான நகரமாக ஆக்குமாறு கேட்டார்கள்…

iraq war 2014 tamil

இராக்: புரட்சியும், போராட்டமும்

இராக் அரபுலகின் மிகப் பெரும் நாடு. மிக வளமிக்க நாடு. இராணுவ பலத்தில் முன்னணி நாடு. முதன் முதலாக அரபுலகில் அணு உலையை உருவாக்கிய நாடு.

usthaz mansoor on gaza

காஸா, இஸ்ரேல் யுத்தம் – பொருளும், விளைவுகளும்

காஸா, இஸ்ரேல் யுத்தம் மிகப் பாரிய அழிவுகளை நிகழ்த்தியுள்ளது. 350க்கும் அதிகமான பலஸ்தீனியர்கள் ஷஹீதாகியதோடு காயப்பட்டவர்கள் 3000க்கும் அதிகமாக உள்ளனர். பொருள் அழிவோ மிகப் பாரியது.

arabic Spring - tamil

அரபு வசந்தத்திற்கு என்ன நடந்தது?

அரபுப் புரட்சிகள் முஸ்லிம்களின் உள்ளத்தில் ஒரு நம்பிக்கையையும் எதிர்பார்ப்பையும் வளர்த்தன.மீண்டும் பழைய கிலாபத், சாம்ராஜ்யக் கனவுகளும் எழுந்தன.ஆனால்…