மக்கா ஒரு பாதுகாப்பான நகரம். ஆனால்…

மக்கா ஒரு பாதுகாப்பான பிரதேசம் என்பது அல்குர்ஆன் விளக்கும் ஒரு உண்மை. இப்றாஹீம் (அலை) அவர்களே முதலில் அதனைப் பாதுகாப்பான நகரமாக ஆக்குமாறு கேட்டார்கள்…

முஸ்லிம் சமூக வரலாற்று ஓட்டமும், அதனை நெறிப்படுத்தலும்

இலங்கை முஸ்லிம்களின் வரலாறு 3 கட்டங்களைக் கொண்டது எனப் பொதுவாகக் கூறலாம்: 1) கி.பி 8ம் நூற்றாண்டளவில் இலங்கையில் முஸ்லிம்கள் குடியேறியதிலிருந்து…

இறை கருணையும், மனித செயலும்.

அபூ ஹுரைரா(ரழி) அறிவிக்கிறார்கள் இறை தூதர் (ஸல்) கூறினார்கள் ‘‘உங்களில் யாரையும் அவரது செயல் காப்பாற்றாது” அப்போது நபித்தோழர்கள் கேட்டார்கள் “அல்லாஹ்வின் தூதரே…