வெள்ளைக்காரர்கள்…?!

  முஸ்தவ்ரத் அல்குறைஷி அம்ர் இப்னு ஆஸிடம் கூறினார்: மறுமை நாள் நிகழும் போது ரோமர்கள் பெருந்தொகையினர்களாக இருப்பார்கள். அப்போது அம்ர்: நீ சொல்வதை அவதானமாகச் சொல் என்றார். அப்போது …

அறிவாலும், செல்வத்தாலும் போராடிய மாமனிதர் ஷெய்க் நாதிர் நூரி

  ஷெய்க் நாதிர் அந்நூரி நவீன இஸ்லாமியப் பணியாளர்களில் ஒருவர். செல்வத்தாலும், ஒழுங்கு படுத்தற் திறமையாலும், அறிவாலும் போராடிய ஒருவர். கீழைத்தேய உலகோடு நெருக்கமான தொடர்பு கொண்டிருந்தவர். சிறுபான்மை முஸ்லிம் …

இமாம் முஹம்மத் அல் கஸ்ஸாலியின் சிந்தனைகள் – ஓர் அறிமுகம்

ஷெய்க முஹம்மத் அல் கஸ்ஸாலி ஏறத்தாழ 60 நூல்களின் ஆசிரியர். அவர் ஒரு சிந்தனையாளர், புத்திஜீவி என்பதோடு வித்தியாசமான பல சிந்தனைகளை முன்வைத்து பெரும் சிந்தனை சார் வாதப் பிரதிவாதங்களை உருவாக்கி இஸ்லாமிய சிந்தனையை மீளாய்வுக்குட்படுத்த மிக முக்கிய காரணமாக இருந்தவர்.

உஸ்தாத் முஹம்மத் குதுப் – ஓர் அறிமுகம்

முஹம்மத் குத்ப் இஸ்லாமிய உலகின் தலை சிறந்த சிந்தனையாளர்களில் ஒருவர். 1919-04-26 இல் பிறந்த அவர் 04-04-2014 மக்காவில் காலை 8 மணியளவில் தனது 95ம் வயதில் மரணித்தார். இன்னா …