பாரிஸ் பயங்கரவாத தாக்குதலும் அதற்குப்பின்னே உள்ள அரசியலும்

நவம்பர் 13ம் திகதி பாரிஸில் நடந்த தாக்குதல் மிகப் பாரியது. ஆறு இடங்களில் அத் தாக்குதல் நடைபெற்றது. 352 பேர் காயப்பட 329 பேர் கொலையுண்டனர்.

முஸ்லிம் சமூகத்தின் மொழி

மொழி ஒரு சமூகத்தின் உயிர் நாடி. மனிதனின் உள உணர்வுகளோடு சம்பந்தப்பட்டது அது. மனித உறவாடலுக்கான சாதனம் அந்த மொழி.

துருக்கி தேர்தல் முடிவுகள் – புரிய வேண்டிய உண்மைகள்

மீண்டும் ஒரு முறை துருக்கியின் நீதிக்கும், அபிவிருத்திற்குமான கட்சி எதிர்பாராதளவு பாரிய வெற்றியை ஈட்டியுள்ளது. அந்த வெற்றி மக்களின் பாரிய பங்களிப்போடு கிடைத்த வெற்றியாகும்.