இஸ்லாமிய வாதம் என்ற கருத்தியலை புரிதல்

சிறுபான்மை சமூகமாக வாழும் நாம் “இஸ்லாமிய வாதம்” என்ற கருத்தியலில் எங்கே நிற்கிறோம்? கிலாபத்தோ இஸ்லாமிய அரசோ இங்கு சாத்தியமில்லை.இஸ்லாமிய சமூக அமைப்பும் இங்கு நடைமுறைச் சாத்தியமில்லை.சமூக வாழ்வை இஸ்லாமிய …

பத்ஹூல்லா கோலனும் அவரது இயக்கமும்

அல் ஜஸீராவின் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று “பிலா ஹுதூத்” ஆகும். இதனை நடாத்துபவர் இஸ்லாமிய உலகின் தலைசிறந்த ஊடகவியலாளர்களின் ஒருவரான அஹ்மத் மன்ஸூர். இஸ்லாமிய உலகின் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளின் பின்னனியை ஆய்வதாக …

இஸ்லாம் பற்றிய அச்ச உணர்வு பரவியிருந்த போதிலும் கூட

– கலாநிதி – முஹம்மத் இமாரா மதச்சார்பின்மை ஐரோப்பாவின் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை ஒடுங்கச் செய்து விட்டது. வெறுமை அறிவியல் ரீதியாகச் சாத்தியமில்லை. எனவே ஏனைய  மார்க்கங்கள் குறிப்பாக இஸ்லாம் ஐரோப்பாவின் …