மீண்டும் வரலாற்றை நோக்கி…

“நாம் கட்டாருக்காகவோ துருக்கி சார்பாகவோ வாதாடவில்லை.  மீண்டும் வரலாற்று மேடையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு மிகப் பெரும் சமூகத்திற்காகவே வாதாடுகிறோம்.” (அறிஞா் முஹம்மத் முக்தார் அல் ஷின்கீதி) முஸ்லிம் சமூகம் …