நவீன இஸ்லாமிய சிந்தனையின் சில கட்டங்கள்

  நவீன இஸ்லாமிய சிந்தனை ஜமாலுத்தீன் ஆப்கானி, முஹம்மத் அப்துஹு, ரஷீத் ரிளா,போன்றோரிலிருந்து துவங்கி இமாம் ஹஸனுல் பன்னா, மௌலானா மௌதூதி, ஷெய்க் முஹம்மத் அல் கஸ்ஸாலி, ஸையித் குதுப் …

முஸ்லிம்களும் பயங்கரவாதமும்.

பயங்கரவாதம், பயங்கரவாதிகள் என்ற பிரயோகங்கள் இக்காலப் பிரிவு உலகின் இயல்பு நிலையாக மாறிவிட்டது. உலகத்தின் தலைமை மேற்கு நாகரீகத்திடம் சென்றதிலிருந்து இது வலுத்துப் போய்விட்டது.

தொழுகைகளை சேர்த்துத் தொழுதல்.

தொழுகைகளை இணைத்துத் தொழுதல் இறைதூதர் (ஸல்) அனுமதித்த ஒரு சலுகை என்பது சட்ட அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் ஏகோபித்த முடிவாகும்…