முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுடன் உறவாடல்

முஸ்லிம் அல்லாத சமூகங்களுடனான தொடர்பை அல்குர்ஆன் எவ்வாறு விளக்குகிறது என்பது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விடயம் போல் தோற்றமளிக்கிறது. அல்குர்ஆனில் அங்காங்கே காணப்படும் சில வசனங்களை எடுத்துக் காட்டி முஸ்லிம்கள், முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுடன் “யுத்தம்” என்ற தொடர்பையே கொண்டுள்ளனர்; முஸ்லிம் அல்லாத சமூகங்களுடன் நம்பிக்கை, நாணயம், விசுவாசத்தோடு அவர்கள் உறவாட மாட்டார்கள் என்ற கருத்தே கட்டமைக்க முயலப்படுகிறது.

நாம் எதிர்கொள்ளும் சில பிரதான அபாயங்கள்

இலங்கை முஸ்லிம் சமூகம் எதிர்கொள்ளும் அபாயங்கள் யாவை என சிந்திக்கையில் அவை வெளி அபாயங்கள் மாத்திரமல்ல, உள் அபாயங்கள் பல இருப்பதனையும் அவதானிக்க முடிகிறது. அவை பற்றி சில விளக்கங்களைத் …