உரைகள் | Lectures

 

 

உஸ்தாத் மன்ஸூர் அவர்களின் விரிவுரைகளை இங்கு காணலாம். Lectures of Usthaz Mansoor.

 

ஈமானும் வாழ்வும்

இறை தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வரலாறு

<

தப்ஸீர்

கேள்வி – பதில்

இறை தூதர் (ஸல்) வரலாறு – சிறுபான்மைப் பின்னணியிலிருந்து