பத்வாவும், சமூகயதார்த்தமும்

இஸ்லாமிய சட்டத் தீர்வுக்கு – பத்வாவுக்கு மூன்று பக்கங்கள் உள்ளன. அல் – நஸ்ஸூ – சட்ட வசனம் – அல் வாகிஉ – சமூக யதார்த்தம் – அல் …

தொழுகைகளை சேர்த்துத் தொழுதல்.

தொழுகைகளை இணைத்துத் தொழுதல் இறைதூதர் (ஸல்) அனுமதித்த ஒரு சலுகை என்பது சட்ட அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் ஏகோபித்த முடிவாகும்…

பிரயாணத் தொழுகை

“பூமியில் பிரயாணம் செய்யும் போது நிராகரிப்பாளர்கள் தொல்லை கொடுப்பார்கள் எனப் பயந்தால் நீங்கள் தொழுகையைச் சுருக்கித் தொழுவதில் குற்றமுமில்லை” (ஸுரா நிஸா 101)

வக்பு சொத்தும் அதன் வருமானத்தைச் செலவிடலும்.

ஒரு பள்ளியின் வக்பு சொத்தின் வருமானம் ஏழைகளுக்கு வழங்கப் பட்டு வந்தது. இப்போது அவ்வாறானவர்கள் இல்லை. இப்போது அதனைப் பள்ளியின் நலன்களுக்காக செலவிட முடியுமா?

ஊழியர் சேமலாப நிதி (E.P.F)

கேள்வி: இலங்கையில் உத்தியோகத்தர்கள்,  தொழிலாளர்களுக்கான சேமிப்புச் சட்டமொன்றுள்ளது. அதன்படி தொழில் கொடுப்பவரும்,  தொழிலாளியும் சம்பளத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வீதத்தை அச்சேமிப்பிலிட நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிறார்.  இந்தசேமிப்பு ஒவ்வொரு மாதமும் வளர்ந்து செல்வதோடு வட்டியாலும் …