இஸ்லாமிய அரசியல்…?

முஸ்லிம்களின் சமூக வாழ்வில் இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன. ஒன்று அவர்களது ஆன்மாவைப் பலப் படுத்தி இறைபயமும், உயர்ந்த ஒழுக்கமும் கொண்டவர்களாக அவர்களை ஆக்கும் பணி. இப் பகுதியைக் கட்டியெழுப்பும் வகையிலேயே பள்ளி, அல் குர்ஆன் மத்ரஸா, அஹதிய்யா, மார்க்கக் கல்வி நிறுவனங்கள், பாடசாலைகளில் இஸ்லாம், அரபுப் பாடத் திட்டம் என்பன காணப்படுகின்றன.
இரண்டாவது பகுதி முஸ்லிம் சமூகத்தின் பௌதீக வாழ்வாகும். கல்வி, சுகாதாரம், பொருளாதாரம், ஒரு கிராமத்தின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் என்பன இவற்றில் அடங்கும். இப் பகுதி மனிதனின் வாழ்வுக்கான அடிப்படைத் தேவைகளாகும்.

அரசியல் விளிப்புணர்வும் தேர்தலும்

இலங்கை முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு நீண்ட அரசியல் வரலாறு உண்டு. அவர்கள் இலங்கையைத் தமது தாய் நாடாக ஏற்ற காலத்திலிருந்து இலங்கை அரசோடு அவர்கள் நெருக்கமான தொடர்பைக் கொண்டிருந்தனர். அது மன்னர்கள் கால ஆட்சியின் போதான அவர்களது அரசியல் செயற்பாடாகும்.

உள்ளூராட்சித் தேர்தலில் வாக்களிக்க…

தேர்தல் ஓரளவு சூடு பிடித்துள்ள நாட்களில் வாழ்கிறோம். பல்வேறு கட்சிகளும் சமூக அடிமட்டத்திலிருந்து தமது பலத்தை ஓரளவு பரீட்சித்துப் பார்க்கும் சந்தர்ப்பம் இது. மாகாண சபைத் தேர்தலுக்கான வியூகங்களை வகுக்க …

உள்ளூராட்சித் தேர்தல் – சில குறிப்புகள்

உள்ளூராட்சி முறைமை என்பது அரசியலில் அடிமட்டப் பிரதிநிதித்துவத்தை உறுதிப் படுத்துவதாகும். இம் மன்றங்கள் மூலம் உரிமைகளைப் பெற்றுக் கொள்ளல் முழுமையாகச் சாத்தியப் படாவிட்டாலும் மக்களின் அடிமட்டத் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள இவை உந்து சக்தியாக உள்ளன.