இராணுவப் புரட்சிகளும் அரசியற் சுயநலப் போக்கும்.

(முஹம்மத் இப்னு முக்தார் ஷன்கீதி ஓர் இஸ்லாமிய சிந்தனையாளர். பக்கச் சார்பற்ற தலை சிறந்த ஆய்வாளர். அவரது கட்டுரை முக்கியமானதொரு அரசியல் சிந்தனையை விளக்குகிறது. அச்சிந்தனை எமக்கும் மிக முக்கியமானது …

பெருநாள் வாழ்த்துக்கள்

மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே. உங்களுக்கு எனது பெருநாள் வாழ்த்துக்கள். அத்தோடு நோன்புப் பெருநாளைச் சுட்டும் இறை வசனத்தையும் உங்கள் முன் வைக்கின்றேன். நாமெல்லோரும்  அதன் கருத்தைப் புரிந்து கொள்வோம். “… நீங்கள் …

உம்ராவின் அந்த ஆறு நாட்கள்..

  இறையருளால் இறைவீட்டை – கஃபாவை சந்திக்கும் பாக்கியம் கிடைத்தது. உம்ரா செய்யப் போய் அங்கே ஆறு நாட்களைக் கழித்தேன். நாங்கள் 85 பேர் 25 நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு …