இயற்கை அழிவுகளும், வாழ்வு என்ற கருத்தும்

துன்பங்கள், துயரங்களில் வாழும் மக்களுக்காக அவர்களின் துன்பங்களை நீக்கக் கோரி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திப்போம். அவர்களுக்குக் கைகொடுப்போம்.
உயிரிழப்புக்குட்பட்டோருக்காகவும் பிரார்த்திப்போம்.

தாவூத் ஓகலோ, தையிப் ஒர்தகோன் – இரு ஆளுமைகளின் மோதல்?!

துருக்கியின் பிரதமர் பதவி விலகியமை ஒரு பெரும் நிகழ்வாக பார்க்கப்படுவது இயற்கை. எனினும் தாவூத் ஓகலோ பிரதமராக ஏற்றதிலிருந்து அவருக்கும் ஜனாதிபதி ரஜப் தையிப் ஓர்தகோனுக்குமிடையே கருத்து வேறுபாடு தொடர்ந்து …