இலங்கை முஸ்லிம் சமூகத்தின் முதன்மைப்பட்ட தேவை.

இலங்கை முஸ்லிம் சமூகத்தின் முதன்மைப்பட்ட பிரச்சினை என்னவென்று நோக்கினால், அறிவுக் கலாச்சாரம் அற்ற சமூகமாக இருப்பதே அது எனக் கொள்ள முடிகிறது…

ஹதீஸை விளங்குவோம்.

இறை தூதர் வழிகாட்டலைப் பெறுவதற்கான முயற்சிகளுக்கு ஒரு உதாரணம்: இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 8 வயதாக இருக்கும் போதே ஹதீஸ்களை மனனமிட்டார்கள்…

அல் குர்ஆன் மனித வாழ்வுக்கான அழகிய வழிகாட்டல்

அல் குர்ஆன் முஸ்லிம் வாழ்வின் ஊற்றுக் கண். அங்கிருந்துதான் வாழ்வை முஸ்லிம் வரைந்து கொள்கிறான்; கட்டமைத்துக் கொள்கிறான்; ஒழுங்கு படுத்தி சீரமைக்கிறான்…

முடியுமான இஸ்லாம்

முடியுமான இஸ்லாம் என்பதன் பொருள் ஷரீஅத்தில் ஏற்கப்பட்ட முடியுமான நிலை காணப்படலும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட நலன் விளைதலுமாகும்.