பத்வாவும், சமூகயதார்த்தமும்

இஸ்லாமிய சட்டத் தீர்வுக்கு – பத்வாவுக்கு மூன்று பக்கங்கள் உள்ளன. அல் – நஸ்ஸூ – சட்ட வசனம் – அல் வாகிஉ – சமூக யதார்த்தம் – அல் …

மீண்டும் துருக்கி தகுதியுடன் தலைமையை நோக்கி

கலாநிதி முக்தார் ஷன்கீதி. ஆறு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் சமூகவியல் அறிஞரும் நாகரீக ஆய்வின் தத்துவ ஞானியுமான அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு கல்தூன் (கி.பி. 1332 – 1406) துருக்கியர் இஸ்லாமிய …

குழந்தை என்ற செல்வம்

02.09.2016  எனக்கொரு விஷேட நாள். அருள் மிக்க நாள் அன்று அல்லாஹ் எனக்கொரு பேரனைத் தந்து அருள் புரிந்தான். அத்தோடு எனது இரண்டாவது பரம்பரையும் ஆரம்பமாகிறது. 23 வருடங்களின் பின்னர் …