இறை கருணையும், மனித செயலும்.

அபூ ஹுரைரா(ரழி) அறிவிக்கிறார்கள் இறை தூதர் (ஸல்) கூறினார்கள் ‘‘உங்களில் யாரையும் அவரது செயல் காப்பாற்றாது” அப்போது நபித்தோழர்கள் கேட்டார்கள் “அல்லாஹ்வின் தூதரே…

AOC DVDs list

ஸூரா விளக்கவுரை | ஹதீஸ் விளக்கவுரைகள் |பொதுத் தலைப்புகள் | Thafseer | Hadees explanation | General topics in DVDs