மக்கா ஒரு பாதுகாப்பான நகரம். ஆனால்…

மக்கா ஒரு பாதுகாப்பான பிரதேசம் என்பது அல்குர்ஆன் விளக்கும் ஒரு உண்மை. இப்றாஹீம் (அலை) அவர்களே முதலில் அதனைப் பாதுகாப்பான நகரமாக ஆக்குமாறு கேட்டார்கள்…

iraq war 2014 tamil

இராக்: புரட்சியும், போராட்டமும்

இராக் அரபுலகின் மிகப் பெரும் நாடு. மிக வளமிக்க நாடு. இராணுவ பலத்தில் முன்னணி நாடு. முதன் முதலாக அரபுலகில் அணு உலையை உருவாக்கிய நாடு.

usthaz mansoor on gaza

காஸா, இஸ்ரேல் யுத்தம் – பொருளும், விளைவுகளும்

காஸா, இஸ்ரேல் யுத்தம் மிகப் பாரிய அழிவுகளை நிகழ்த்தியுள்ளது. 350க்கும் அதிகமான பலஸ்தீனியர்கள் ஷஹீதாகியதோடு காயப்பட்டவர்கள் 3000க்கும் அதிகமாக உள்ளனர். பொருள் அழிவோ மிகப் பாரியது.

arabic Spring - tamil

அரபு வசந்தத்திற்கு என்ன நடந்தது?

அரபுப் புரட்சிகள் முஸ்லிம்களின் உள்ளத்தில் ஒரு நம்பிக்கையையும் எதிர்பார்ப்பையும் வளர்த்தன.மீண்டும் பழைய கிலாபத், சாம்ராஜ்யக் கனவுகளும் எழுந்தன.ஆனால்…